Gemstone. Smokey Quartz Point.

$15.00

Smokey Quartz Point.

SKU: 26 Categories: ,

Description

Gemstone.
Smokey Quartz Point.
26.1g 40.3mm